Kazanie - Maryja, Matka Kościoła

Maryja Matka Kościoła

21.XI.1964 r. – Maryja ogłoszona Matką Kościoła dzieci Bożych.
Jakie są podstawy teologiczne kultu Maryi jako Matki Kościoła?
Tłumaczy to Pius XII w encyklice o Kościele “Corporis Mistici”.
Maryja uczestniczyła w tajemnicach życia Chrystusa, stała się nauczycielką, karmicielką. Była najściślej zjednoczona z Chrystusem, złożyła Go w ofierze na Golgocie z tytułu cierpień i chwały. Będąc matką cielesną – była przy narodzeniu Kościoła, otrzymała pełnię darów Ducha Św. Maryja żyje w Kościele, w którym żyje Chrystus.

Czego uczy nas Maryja? Ewangelii – dziś – miłości. Wizja św. Jana Bosko: okręty na morzu toczą walkę. Chcą zniszczyć okręt, na którym znajduje się papież – wokół małe okręty. Atak nieprzyjaciela. Widoczne są dwie kolumny: Najśw. Maryja Panna i Chrystus – Hostia. W niebezpieczeństwie papież chce wprowadzić okręt między dwie kolumny, to tam jest tylko zbawienie. Papież zostaje ranny śmiertelnie. Nowy papież również obiera kierunek dwóch kolumn. Następuje cisza. Nieprzyjaciel zrezygnował z walki. Sternikiem Kościoła jest papież. Niebezpieczeństwa do niewiara, nienawiść wrogów. Kolumny – to Eucharystia i Matka Boża. Mamy codziennie modlić się w intencjach Kościoła. Droga nasza do Chrystusa, do zjednoczenia, do pokoju prowadzi przez Maryję.
W jutrzejszym spotkaniu rozważymy sobie problem: na czym polegać ma doskonałe nabożeństwo do N.M.P. W piątek dokonamy aktu ponowienia oddania się Maryi.
Zakończenie modlitwą Pawła VI.
Maryjo prosimy o miłość, o miłość dającą, ofiarną.
Naucz nas miłości, wiary i nadziei.